Wat staat je te wachten

Niemand kan je voorspellen hoe jouw ervaringen als stiefmoeder gaan verlopen. Er zijn stiefmoeders die zonder veel problemen een goede band opbouwen met de kinderen van hun partner. Maar er zijn ook stiefmoeders die een moeizame start hebben en misschien wel nooit een band krijgen met hun stiefkinderen. Dat hoeft geen probleem te zijn. Misschien zijn ze weinig bij jullie of zijn ze al redelijk volwassen en dus snel het huis uit. Maar als ze er redelijk vaak zijn, dan is het toch wel fijn als de relatie redelijk of goed is.

Uit onderzoek blijkt dat stiefmoeders vaak redelijk snel de (primaire) zorg voor de stiefkinderen op zich nemen. Ze nemen de moederrol op zich. En dat accepteren veel kinderen niet. Want wie ben jij om ze te corrigeren, aan het (huis)werk te zetten of huisregels op te leggen? Met als gevolg: irritatie, frustratie en een machtstrijd tussen jou en de stiefkinderen. Wees je bewust van deze valkuil! De buitenwereld verwacht misschien wel dat jij het gezinsleven en huishouden draait, maar die traditionele rollenpatronen zijn niet toepasbaar op jullie complexe gezinssituatie. Ervaren stiefmoeders en onderzoekers zullen je adviseren om je afwachtend op te stellen. Zeker als het gaat om zaken als het handhaven van de huisregels, het corrigeren van gedrag of het geven van straf. Concentreer je op het opbouwen van de relatie, door bijvoorbeeld gezamenlijk leuke dingen te gaan doen. Creëer samen nieuwe positieve herinneringen en ervaringen, bouw samen aan een nieuwe gezinsgeschiedenis. Als die emotionele band er eenmaal is, ontstaat bij de stiefkinderen misschien ook het draagvlak voor de minder leuke dingen.

Verhalen

Er zijn nog geen verhalen beschikbaar bij dit onderwerp.