De relatiegerichte stiefmoeder

Bij de relatiegerichte stiefmoeder komt de relatie op de eerste plaats. Zij heeft geen interesse in een moederrol en ziet zichzelf meer als vriendin van hun stiefkinderen, zeker niet als stiefmoeder. Met haar partner vormen ze een goed team, ze lossen problemen samen op. De relatiegerichte stiefmoeder komt op adem als de stiefkinderen er niet zijn en is blij dat de biologische moeder in beeld is. Als de stiefmoederrol aan haar wordt opgedrongen, ontstaat er een bepaalde weerstand. Soms draait ze wel het huishouden, maar ze ziet zichzelf niet als ouder of opvoeder. Ze heeft een vriendschappelijke relatie met haar stiefkinderen, maar de vader heeft de primaire zorg en verantwoordelijkheden. Hij corrigeert en geeft straf, de stiefmoeder handhaaft alleen de huisregels. De stiefmoeder vraagt de kinderen wel hun kamer op te ruimen, maar toestemming voor een feestje geeft paps.

De relatiegerichte stiefmoeder vindt een goede relatie tussen de ex-partners belangrijk, daar hebben de kinderen baat bij. Omdat relatiegerichte stiefmoeders zich op hun partner richten, heeft een eventuele afwijzing of negatief gedrag van de stiefkinderen ook minder impact. De verwachtingen zijn laag en dat voorkomt teleurstellingen en frustratie. De relatiegerichte stiefmoeder rol werkt niet goed als je moeite hebt met de aandacht van je partner voor zijn kinderen. Maar is er ruimte voor een actieve vader die je natuurlijk steunt in zijn vaderrol, dan heeft dit type stiefmoeder weinig problemen thuis. Er is geen concurrentie met je stiefkinderen of hun moeder en dus weinig strijd.     

Verhalen

Er zijn nog geen verhalen beschikbaar bij dit onderwerp.