Concept programma Stiefmoederdag 2022

Voor professionals

Ben je een hulpverlener, coach of therapeut en wil je meer weten over de complexiteit van het stiefgezin? Haak dan aan bij de online Stiefmoederdag op 21 mei a.s. Op deze dag is er een speciaal programma voor professionals. Auteurs Karin den Hollander en Magda Hengst laten je kennis maken met de verborgen dynamieken van het stiefgezin (de Stiefcirkel). Daarnaast is er een workshop van Saskia Engels: Eerste hulp bij Stief (de StiefSleutels). De belangrijkste issues en knelpunten van stiefmoeders passeren de revue.

De Stiefmoederdag wordt georganiseerd door Stichting Stiefmoeders Nederland en Stichting Stiefacademie Nederland. Deelname kost 35 euro per persoon.

Hieronder vind je meer informatie over ronde 1 en 2.
(klik om de informatie te lezen)

Programma

10.30 – 10.35 uur           Online ontvangst door Maaike van Goethem en Karin den Hollander

10.40 – 12.00 uur           De Stiefsleutels (80 minuten) 

12.00 – 13.00 uur           Pauze (1 uur)

13.00 – 14.20 uur           De Stiefcirkel (80 minuten)

In haar praktijk in Rotterdam werkt Saskia Engels sinds 2016 als stiefspecialist, relatietherapeut, stiefplancoach en SCHIP-behandelaar. Zij ondersteunt door middel van het bieden van een liefdevolle en stevige helpende hand op praktisch e?n emotioneel vlak door middel van voorlichting, coaching en therapie. Ook professionals begeleidt zij op gebied van kennis & kunde. Zij is hiervoor gedegen opgeleid, heeft jaren ervaring en zet zich met passie en betrokkenheid in. Zij heeft zelf 17 jaar ervaring met leven in een samenstelling, als stiefmoeder en moeder en heeft haar persoonlijke ervaring en expertise professioneel verbonden.

www.stiefleven.nl

De workshop

Je krijgt inzicht in een beknopte levenscyclus van samengesteld. Welke seizoenen komen er voorbij bij samengesteld? Hoe herken je deze en wat zijn kenmerken daarvan? Ook maak je kennis met een aantal bepalende StiefSleutels, waarmee je 1e hulp kunt verlenen. Zo heb je gelijk een (deel van) een tool in handen die je in kan zetten in je werk.

stiefmoederdag-2021 saskia-engels

Magda Hengst:
Samen met Karin den Hollander schreef ik het boek ‘De mijne zijn de liefste’.  Ik ervaarde sterk de noodzaak voor het schrijven van dit boek vanwege de behoefte te doorgronden wat eventueel oorzaken konden zijn van de strubbelingen die ik zelf ervaarde in het wonen in een stiefsysteem. De systemische kijk bleek daarbij behulpzaam.

Mijn (eerste) stiefsysteem ontstond een aantal jaren na het overlijden van mijn eerste partner Arie, de vader van mijn kinderen Femke en Maartje. Ik kreeg  een nieuwe relatie (2001) waardoor ik stiefverzorgster werd van drie meiden van 8, 10 en 12 jaar. Mijn dochters waren toen 6 en 8 jaar oud.

Ook professioneel ging ik me steeds meer verdiepen in het intrigerende proces waarbij twee gezinnen worden samengevoegd. Inmiddels heb ik meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van stiefsystemen. Ik geef trainingen, workshops en lezingen voor zowel stiefouders als professionals. Karin den Hollander en ik ontwikkelden samen een (post hbo) training voor hulpverleners waarin de systemische kijk op het werken met stiefsystemen centraal staat. Zie voor verdere informatie https://stiefacademienederland.nl/educatie/

Ik ben senior hogeschooldocent aan de Academie Social Studies, NHL/Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Daarnaast ben ik verbonden aan het lectoraat Zorg voor Jeugd (NHL/Stenden) en initieer ik kwalitatief onderzoek op het gebied van ervaringen van kinderen in samengestelde gezinnen.

www.magdahengst.nl

Karin den Hollander:
Ik was een puber van 17 toen mijn moeder, na een lang ziekbed, overleed op 41-jarige leeftijd. Al snel ontdekte ik dat mijn vader niet alleen zou blijven. Zijn eerste vriendin na het overlijden van mijn moeder maakte de meeste indruk op mij. Toen ze kwam maar zeker ook toen ze weer moest gaan omdat de relatie niet slaagde. Weer was er een breuk. Pas later ontdekte ik de invloed van breuken in mijn leven. Op mijn 33e kreeg ik zelf een relatie met een weduwnaar met twee kinderen en samen kregen we nog een zoon (2006) en een dochter (2009). Inmiddels is er al een kleinkind geboren in ons b(l)oeiende stief-systeem. De reis die ik zelf maakte was voor mij leren in liefde en verbinding. Maar dit kon ik niet zonder ook pijnlijke lessen. Vooral moest ik leren álle rouw in te sluiten. De reis bracht mij naar een dankbare plek waar ik mij nu in kan zetten voor andere samengestelde gezinnen en hun (professionele en persoonlijke) omgeving. Allereerst met het boek ‘De mijne zijn de liefste’ dat ik samen met Magda Hengst schreef, daarnaast als coach/trainer én als oprichter van de Stichting Stiefacademie Nederland. Vanuit al deze rollen werk ik samen met Maaike van Goethem (Stichting Stiefmoeders Nederland) om een prachtige ontmoetingsdag voor stiefmoeders te organiseren: je bent van harte welkom.

Op de stiefmoederdag op 20 november 2021 kom je mij tegen in de algehele organisatie en bij deze workshop voor professionals die ik samen met Magda Hengst geef.

www.stiefacademienederland.nl

De workshop

Tijdens de workshop op de stiefmoederdag zal ik met de groep een Lintenoefening gaan doen. Deze oefening heb ik ontwikkeld na een aantal brainstormsessies met ervaringsdeskundigen. Ik ontdekte steeds weer dat het zelf ervaren van de dynamiek in een samengestelde gezin voor o.a. hulpverleners een grote meerwaarde heeft.

In de lintenoefening wordt in eerste instantie een kerngezin opgesteld. De deelnemers representeren de gezinsleden. Gaandeweg ontwikkelt zich in de opstelling een samengesteld gezin en wordt duidelijk welke dynamieken invloed hebben op het systeem. Door deze lintenoefening kunnen deelnemers zelf ervaren wat het betekent om op in een samengesteld gezin te functioneren. Hoe is het voor de ouder/ de stiefouder/ de kinderen of de stiefkinderen. Welk effect hebben loyaliteiten op het aangaan van verbindingen in het samengestelde gezin.

Tenslotte zal de koppeling gemaakt worden met de dynamieken die hun plek hebben in ons ontwikkelde model: de Stiefcirkel. Aan de hand van dit model worden processen in stiefsystemen verhelderd.

stiefmoederdag-2021 magda-hengst stiefmoederdag-2021 karin-den-hollander